torsdag 5. september 2013

takk for i sommer

veggene er stille og hvite nå igjen

takk til Blomdal, Kjøde, Bitkowska, Kjær, Rygh Sivertsen og frøken Morill


takk til alle besøkende, velkommen igjen seinere