lørdag 20. juli 2013

Jann Rygh Sivertsen - sommer 2013

Insomniasanger... melankolske dikt utgitt på LIV forlag i 2012. Jann Rygh Sivertsen (født 1973) er bosatt i Sandefjord. I galleri KRATT vil Insomniasanger være for salg. I tillegg vil Rygh Sivertsens dikt prege galleriets tekstvegg.
Han bidro med dikt i antologien Vestfoldliv 2011, utgitt av LIV forlag. Han har også hatt dikt på trykk i Stemmer: Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster og Kult: Vestfold tidsskrift for kunst og kultur i fjor. Et nytt dikt ble trykket i juninummeret av Stemmer. Et nytt dikt vil også trykkes i novembernummeret. Ei novelle sto å lese i aprilnummeret av Kult.
Rygh Sivertsen har deltatt på mange musikk- og poesikvelder på den tidligere kaféen Cordelias hus i Sandefjord. Denne musikk- og poesiscenen vil antakeligvis bli arrangert på Sandefjord bibliotek fra høsten av. På samme måte som tekstene til Rune Kjær, framkaller Rygh Sivertsens dikt gjenkjennelse og latter. I fjor var Rygh Sivertsen presentert på Plutselig tilbake og Plutselig jul, og han arbeider for tida med nye tekster.